Kliniken är grundad 1987 av Dr. Pekka Kanerva, specialist i Allmänmedicin, Idrottsmedicin och Ortopedisk medicin

Kliniken erbjuder:
Ortopedmedicinsk konsultation av muskel-och ledbesvär samt idrotts och motionsrelaterade besvär
Individuella fysiska tester och Personliga träningsprogram för elitidrottare och motionärer
Individuella behandlingsprogram och rehabiliteringsprogram
Företagshälsovård och Hälsoprogram
Allmänmedicinska konsultationer
Hälso- och Träningsföredrag
Hälsokontroller
Kostprogram
Resemedicin
Intyg

                                                   Kontakt: 08-14 40 04

Västmannagatan 51, 113 25 Stockholm